Wie zijn we?

Leefgroepen

We zijn vergund door Kind en Gezin voor een capaciteit van 60 plaatsen waarvan enkele plaatsen voorbehouden zijn voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Deze groep kinderen wordt volgens leeftijd onderverdeeld in leefgroepjes van gemiddeld 14 kinderen. We hebben twee leefgroepen voor baby's en twee leefgroepen voor de peuters tot 3 jaar.

Het overgaan van baby- naar peutergroep is afhankelijk van:

  • het ontwikkelingsniveau van het kind
  • de leeftijd van het kind
  • de beschikbare plaatsen

Om praktische redenen worden alle kinderen voor 8 uur en na 17u30 samen opgevangen.

Kinderdagverblijf Auricula biedt geen buitenschoolse opvang aan. Kinderen die in de voormiddag naar school gaan kunnen dus in de namiddag niet meer naar het kinderdagverblijf komen. We voorzien enkel opvang buiten de schooluren voor kinderen van personeel en specifieke zorgkinderen.

Schoolgaande kinderen - tot de maximumleeftijd van 4 jaar - kunnen tijdens de schoolvakanties opgevangen worden rekening houdend met (in volgorde van prioriteit):

  • een vorig verblijf in onze opvang
  • datum van aanvraag
  • bezetting